วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอำนวยการ นำโดยนางสาวนภาพร พันธุสุข หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน และนางสาวฐิติมาพร จุลกิ่ง หัวหน้ากองเลขานุการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะบดีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับในการเข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมี ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติสกุล และอ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา บรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน พร้อมถังเก็บน้ำนมดิบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทความถัดไปจซ.027/2566 สัญญาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมแซมบ่อหญ้าหมักที่ 1 ณ บริเวณคอก 1962

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่