วันที่ 21 ธันวาคม 2565 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด : “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานอนุบริหารงาน อ.ส.ค. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 โดยในวันที่ 20 มกราคม 2566 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ เป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บทความก่อนหน้านี้พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ​ อ.ส.ค.
บทความถัดไปจ้างทำหีบเพลง ขนาดกว้าง 12.4 เซนติเมตร ยาว 22.4 เซนติเมตร สูง 16.4 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง เพื่อเป็นของที่ระลึกทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่