วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค เข้ารับมอบรางวัล ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CRS-DIW to Covid-19 Relief) และแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน พร้อมด้วยนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ นายประเสริฐ คงใหญ่หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และนางน้ำฝน โพธิ์เสือ หัวหน้ากองโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะซื้อฟิล์มใสพันพาเลทขนาดหนา 20 MIC x ความสูง 50 CM x ความยาว 1,800 M

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่