วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักหรือผู้แทน สำนักงาน อ.ส.ค. 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคเหนือนตอนบน และภาคเหนือนตอนล่าง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในฐานะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานรับมอบโล่รางวัลครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเม.ย.-มิถุนายน 65).
บทความถัดไปการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 11/2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่