วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More

  การประชุมคณะอนุกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 5/2565

  ช่วงบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารรือเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2566-2570 สำหรับปี 2566, แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พ.ศ.2566-2570 สำหรับปี 2566 และแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ประจำปี 2566 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Cisco Webex และ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content