วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติพิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ 38 งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565

  พิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ 38 งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565

  ช่วงบ่ายวันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ 38 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งผลประกวดโคนม มีดังนี้

  ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน
  -รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่โคนมของนายสุภัทร์ ทองสนิท สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด ให้ผลผลิต 32.05 กก./วัน
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 31.57 กก./วัน
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โคนมของ นายจิรัชยา ทองสนิท สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด ให้ผลผลิต 29.02 กก./วัน
  -รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภัทร์ ทองสนิท สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด ให้ผลผลิต 28.45 กก./วัน
  -รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 27.37 กก./วัน

  ประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ
  -รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่โคนมของ นายศราวุฒิ ก้อนคำ สังกัด สหกรณ์โคนมวนเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น ให้ผลผลิต 43.95 กก./วัน
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 40.75 กก./วัน
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โคนมของ นายสุภัทร์ ทองสนิท สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด ให้ผลผลิต 39.80 กก./วัน
  -รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 39.38 กก./วัน
  -รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นางสาวปริยาภัทร ปลั่งกลาง จากสหกรณ์โคนมลำพญากลาง จำกัด ให้ผลผลิต 38.88 กก./วัน
  โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content