วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมข่าวกิจกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมจัดการฟาร์มโคนมด้วยระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมเกษตรกร (Zyan Dairy)

  จัดการฟาร์มโคนมด้วยระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมเกษตรกร (Zyan Dairy)

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ระดับต้นน้ำที่เป็นฟาร์มโคนมเกษตรกร ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมไปจนถึงระดับโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการสร้างระบบ Big Data สามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายอุตสาหกรรมโคนมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนในอนาค
   
  ระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมเกษตรกร (Zyan Dairy) เป็นระบบช่วยจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรโคนมมีแผนงาน ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนม และศูนย์รับนมในพื้นที่ส่งเสริมทุกภาค เพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น พิกัดฟาร์ม พันธุ์ประวัติโค ข้อมูลการผสมพันธุ์ การคลอด การฉีดวัคซีนและกำหนดระยะเวลาพักการรีดนม ซึ่งช่วยในการคำนวนประสิทธิภาพของโคนมรายตัวและรายฝูง มีระบบการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน
   

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content